Általános Szerződési Feltételek, Cégadatok, Jogi Nyilatkozat

* * *

Vásárlási feltételek

A webáruházban való vásárlás feltétele jelen üzletszabályzat elfogadása. Regisztrációddal, illetve online elküldött megrendeléseddel jelen feltételeket kölcsönösen elfogadottnak tekintjük.

Rendeléshez és regisztrációhoz szükséges adatok: Név, Email cím, Telefonszám, Lakcím

FONTOS!

  • A WEBÁRUHÁZ nem az üzlet árukészletét mutatja
  • Online rendelés nélkül az azonnali átvétel nem garantált! 
  • A webáruházból leadott rendelések személyesen is átvehetők
  • Ha üzletünkben a megrendelt terméken egy kedvezőbb ár van feltüntetve mint amennyiért megrendelted akkor az olcsóbb ár érvényes.
  • A frissítések alatt átmeneti jelleggel megjelenhetnek nem végleges árak ezért ha a terméket nem rendeled meg azonnal később az az ár már nem lesz érvényesíthető!
  • 0 Ft-os értéken termék nem rendelhető!
  • A kedvezmények nem halmozhatók, így az akciós árakra további kedvezmény nem vehető igénybe.

A távollevők között kötött szerződés a rendelés befogadásával és visszaigazolásával lép életbe. A rendelés beérkezésének visszajelzése nem minősül automatikusan szerződéskötésnek!

"az e-mailben küldött automatikus visszaigazolással a megrendelés még nincs automatikusan elfogadva és nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelés eladóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel."

A rendelés elküldése után a rendszer egy automatikus visszaigazolást küld ami még nem minősül szerződéskötésnek és nem jelenti a rendelés feltétlen teljesítését. A visszaigazolás csak a megrendelés megérkezését igazolja. A tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt hibás ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel. Forrás: Európai Fogyasztói Központ (http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/megrendeles-es-szerzodeskotes.html)

0 Ft-os értéken semmilyen termék nem rendelhető! Az ilyen jellegű hibás adatok rendszerhiba miatt jelenhetnek meg.

A rendelések érkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra és teljesítésre. 
Megrendelés esetén pontos visszaigazolást a szállítási információkkal együtt lehetőség szerint 1-2 munkanapon belül küldünk. 
Ha a rendelés elküldésekor nem kap az elküldés sikerességét jelző e-mailt, illetve ezt követően az áru átvételéről 2 napon belül nem kap értesítést kérjük jelezze a 338-4249 telefonszámon vagy e-mailben. 
A rendelések feldolgozása nem automatikusan történik ezért minden megrendelésre személyesen válaszolunk. 

Az oldal szerkesztése során igyekszünk a legnagyobb odafigyeléssel eljárni, ennek ellenére a hibához való jogot fenntartjuk magunknak.

A rajtunk kívülálló okokból eredő károkért, más webáruházakban, online újságokban, a google több éve tárolt elévült oldalain és egyéb hirdetésekben megjelenő téves árakért és téves akciós információkért nem vállalunk felelősséget!

A webáruház a kiskereskedelmi bolttól függetlenül működik. 
Egyes termékek képei csak tájékoztató jellegűek ezért előfordulhat, hogy a megadott kép a szöveges ismertetővel nem egyezik. 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Online megrendelés esetén fogyasztót 14 napon belüli indoklás nélküli elállási jog illeti meg. 
Az elállási nyilatkozat emailben tehető meg.

Szállítás és átvétel 

Készleten lévő termékek az értesítés után azonnal átvehetők, illetve kézbesíthetők. 
Készleten nem lévő de a magyarországi forgalmazótól beszerezhető termékek esetén az átvétel és a kézbesítés 2-3 munkanap. 
Ha a megrendelt terméket európai raktárból kell behozatni az átvétel, illetve a kézbesítés 2-6 héten belül várható. 
Ha a forgalmazótól kapott tájékoztatás ellenére a termék külső forrásból sem szerezhető be a rendelés nem teljesíthető. 
Az online katalógusban való megjelenítés tájékoztató jellegű is lehet ezért nem jelenti a termék feltétlen rendelhetőségét! 
A rendelések személyes átvételére visszaigazolástól számítva 3 munkanapig van lehetőség. A 3. nap után át nem vett rendeléseket automatikusan töröljük! 
Beérkező rendelések esetén fenntartjuk a jogot a közölt adatok hitelességének ellenőrzésére!

Fontos!
Abban az esetben ha a megrendelt terméket a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állították elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. stopli felszerelés az SPD cipő talpára) a visszavétel nem lehetséges! Szintén nincs visszaküldési lehetőség az akciós leértékelt termékekre. 

Jótállás, szavatosság

Bármilyen áru kicserélésére vagy vételár visszafizetésre csak a kapott nyugta vagy számla bemutatása, illetve visszajuttatása esetén van lehetőség. A jótállási vagy szavatossági igény elbírálásához a hibás termék bemutatása minden esetben szükséges.

Leértékelt és akciós termékek cseréjére és visszavásárlására nincs lehetőség. Ez alól kivételt képeznek a szavatossági és jótállási körbe tartozó meghibásodások melyekre a jogos igény természetesen érvényesíthető.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Cégadatok

Cégnév: Black Bike Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-998412
Adószám: 24260923-2-42
Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 4
Bankszámlaszám: 12010556-01381082-00100008
Felügyeleti szerv: Budapest Főváros VIII. kerület Hatósági Ügyosztály
Nyilvántartási szám: 4044/2013
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79983/2014.
Üzlet neve: Allez kerékpár szaküzlet és szerviz
Tárhelyszolgáltató: Mediacenter Kft.