Black bike Kft.

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) értelmében tájékoztatjuk a webáruház használóit az online felületen leadott foglalások és rendelések esetén szükséges személyes adatok kezeléséről és tárolásáról.

Az online vásárlással kapcsolatos adatokat kizárólag a megrendelés teljesítésére használjuk és a velünk szerződött logisztikai cégnek - DPD - kiszállítás céljára adjuk tovább.

Hírlevelet és a megrendelésekkel nem összefüggő egyéb online értesítőt valamint postai reklámanyagot csak az ügyfél kifejezett kérésére küldünk.

Az adatkezelési tájékoztató a www.allez.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

A számlázás adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig  tároljuk. Megrendelő a regisztrációban megadott adatinak törlését a mail@allez.hu címen kérheti.

A www.allez.hu  weboldal biztonságos SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

Adatkezelő pontos megnevezése:

Cégnév: Black bike Kft.

Weblap címe: www.allez.hu

Székhely: 1085 Budapest, Baross utca 4

Telefonszám: 06 1 338-4249

Email cím: mail@allez.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79983/2014.

 

Az online rendelések teljesítéséhez név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, email cím és telefonszám megadása szükséges. A rendszer a visszaélések végett a csatlakozott számítógépek IP címét kijelzi.

A weboldal ezen kívül a látogatókról semmilyen adatot nem gyűjt és nem tárol.

Az oldalon található információk közösségi oldalakon történő megosztása látogató szabad akaratából történik.

A személyes adatok kezelhetőségéhez megrendelő a regisztráció vagy az online rendelés megtételekor automatikusan hozzájárul.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a megadott céloktól eltérően nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.